Raymond Coppinger, Mark Feinstein, Gordon M Burghardt