Oskar Henrikson, Katarina Blom, Gustav Nilsson, Malin Valsö, Frida Johansson Metso