Särskilda villkor

Dessa särskilda villkor (”Ditovillkor”) är tilläggsvillkor till de Allmänna villkor (”Allmänna villkor”) som gäller för köp hos Bokus AB (”Bokus”), 556493-0492. För köp och användning av digitala produkter gäller således Allmänna villkor och Ditovillkoren. Vid inkonsekventa eller motstridiga bestämmelser i Allmänna villkor och Ditovillkoren ska Ditovillkoren äga företräde.

Samma definitioner som återfinns i Allmänna villkor används i Ditovillkoren.

Allmänt

Registrering

Pris och betalning

Köp

Leverans, Min Bokhylla och återställande av Digitala böcker

Krav på Enheter samt användningsregler

Ångerrätt

Reklamation

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Ändring av Ditovillkoren

Ansvar

Kontakt

Lagval och behörig domstol

© Bokus AB 2013